วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ใบงานที่ 4 พรบ. คอมพิวเตอร์Cr: https://popvision432.wordpress.com/assignment/assignment

        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้


1.เจ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่อนุญาตให้เข้าระบบคอมพิวเตอร์ของเขาถ้าเราแอบเข้าไปจำคุก 6 เดือน


Cr:http://kunguer.blogspot.com/


  2. เจาะเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของคนอื่น แล้วเผยแพร่ให้คนอื่นรู้   จำคุกไม่เกินปี

Cr:http://news.dmc.tv/
3. แอบเข้าไปล้วงข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บเอาไว้ในระบบคอมพิวเตอร์   จำคุกไม่เกิน 2 ปี
Cr:http://anusaradechkrai.blogspot.com/

4. ข้อมูลที่ถูกส่งหากันผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แล้วไปดักจับข้อมูลของเขา จำคุกไม่เกิน 3 ปี

Cr:http://www.servertoday.com/cpcrime/index.php

5. ข้อมูลที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ ถ้ามีไปตัดต่อ ดัดแปลง … จำคุกไม่เกิน 5 ปี (ดังนั้นอย่าไปแก้ไขงานเอกสารที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์คนอื่น)

Cr:http://lostsaga.in

6. ปล่อย Multiware เช่น virus, Trojan, worm เข้าระบบคอมพิวเตอร์คนอื่นแล้วระบบเข้าเสียหาย จำคุกไม่เกิน 5 ปี

Cr:http://122.154.237.2/mhsict/index.php/9-uncategorised/20-2550

7. ถ้าเราทำผิดข้อ 5. กับ ข้อ 6. และสร้างความเสียหายใหญ่โต เช่น เข้าไปดัดแปลงแก้ไข ทำลาย ก่อกวน ระบบสาธารณูปโภค หรือระบบจราจร ที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ ……..จำคุกสิบปีขึ้น

Cr:http://www.egitimajansi.com/haber/kendi-okulunu-hackledi-haberi-34625h.html

8. ถ้ารบกวนโดยการส่ง email โฆษณาต่างๆไปสร้างความรำคาญให้ผู้อื่น  … ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

Cr:http://etcom.igetweb.com/?mo=3&art=401554

9. ถ้าเราสร้างโปรแกรม หรือซอฟต์แวร์เพื่อเพื่อสนับสนุนผู้กระทำความผิด … จำคุกไม่เกินปีนึง

Cr:http://laparat24102532.blogspot.com/2010/12/blog-post_27.html

10. ส่งภาพโป๊ , ประเด็นที่ไม่มีมูลความจริง, ท้าทายอำนาจรัฐ … จำคุกไม่เกิน 5 ปี

Cr:http://hitech.sanook.com/1393881/

11. เจ้าของเว็บไซด์โหรือเครือข่ายที่ยอมให้เกิดข้อ 10. โดนลงโทษด้วย … จำคุกไม่เกิน 5 ปี
Cr: http://kamkaewnarak285.blogspot.com/2013/09/blog-post.html

12. ชอบเอารูปคนอื่นมาตัดต่อ … จำคุกไม่เกิน 3 ปี

Cr:http://www.dailyenglish.in.th/hacking-vocabularies/

ขอบคุณข้อมูลจาก:http://www.site.rmutt.ac.th/cuemedia/act-com2550/conclude-act50/
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น