วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558

7วิชาสามัญ

3061-0

1. วิชาภาษาไทย คะแนนเต็ม 100 คะแนน มีผู้เข้าสอบ 149,384 คน
ผู้เข้าสอบมีคะแนนเฉลี่ย 58.66 คะแนน ขณะที่คะแนนสูงสุด 98.00 คะแนน และคะแนน ต่ำสุด 8.00 คะแนน
2. วิชาสังคมศึกษา คะแนนเต็ม 100 คะแนน มีผู้เข้าสอบ 147,879 คน
ผู้เข้าสอบมีคะแนนเฉลี่ย 35.99คะแนน ขณะที่คะแนนสูงสุด 78.00 คะแนน และคะแนน ต่ำสุด 6.00 คะแนน
3. วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 100 คะแนน มีผู้เข้าสอบ 150,210 คน
ผู้เข้าสอบมีคะแนนเฉลี่ย 29.33 คะแนน ขณะที่คะแนนสูงสุด 95.00 คะแนน และคะแนน ต่ำสุด 0.00 คะแนน
4. วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน มีผู้เข้าสอบ 136,033 คน
ผู้เข้าสอบมีคะแนนเฉลี่ย 20.35คะแนน ขณะที่คะแนนสูงสุด 100.00 คะแนน และคะแนน ต่ำสุด 0.00 คะแนน
5. วิชาฟิสิกส์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน มีผู้เข้าสอบ 93,384 คน
ผู้เข้าสอบมีคะแนนเฉลี่ย 26.73 คะแนน ขณะที่คะแนนสูงสุด 100.00 คะแนน และคะแนน ต่ำสุด 0.00 คะแนน
6. วิชาเคมี คะแนนเต็ม 100 คะแนน มีผู้เข้าสอบ 87,184 คน
ผู้เข้าสอบมีคะแนนเฉลี่ย 31.16 คะแนน ขณะที่คะแนนสูงสุด 100.00 คะแนน และคะแนน ต่ำสุด 4.00 คะแนน
7. วิชาชีววิทยา คะแนนเต็ม 100 คะแนน มีผู้เข้าสอบ 93,203 คน
ผู้เข้าสอบมีคะแนนเฉลี่ย 29.05 คะแนน ขณะที่คะแนนสูงสุด 88.00 คะแนน และคะแนน ต่ำสุด 0.00 คะแนน
ประกาศผล_7วิชาสามัญ-58
ข้อสอบและเฉลย7วิชาสามัญ
ปี2555
                                        ข้อสอบ              เฉลย
 1. ไทย                         คลิ๊ก                คลิ๊ก
 2. สังคม                       คลิ๊ก                คลิ๊ก        
 3. อังกฤษ                     คลิ๊ก                คลิ๊ก 
 4. คนิตศาสตร์              คลิ๊ก                คลิ๊ก 
 5. ฟิสิก                         คลิ๊ก               
 6. เคมี                          คลิ๊ก                คลิ๊ก 
 7. ชีวะ                         คลิ๊ก                คลิ๊ก 
ปี2556
                                       ข้อสอบ                 เฉลย
 1. ไทย                       คลิ๊ก                     
 2. สังคม                     คลิ๊ก                    
 3. อังกฤษ                  คลิ๊ก                     
 4. คนิตศาสตร์           คลิ๊ก                     คลิ๊ก
 5. ฟิสิก                      คลิ๊ก                     
 6. เคมี                       คลิ๊ก                     
 7. ชีวะ                       คลิ๊ก                     
 ปี2557
                                   ข้อสอบ                 เฉลย
 1. ไทย                       คลิ๊ก                     คลิ๊ก
 2. สังคม                     คลิ๊ก                     คลิ๊ก
 3. อังกฤษ                  คลิ๊ก                     คลิ๊ก
 4. คนิตศาสตร์           คลิ๊ก                     คลิ๊ก
 5. ฟิสิก                      คลิ๊ก                     คลิ๊ก
 6. เคมี                       คลิ๊ก                     คลิ๊ก
 7. ชีวะ                       คลิ๊ก                     คลิ๊กไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น